تفاوت استراتژی آدم های ثروتمند وفقیر

تفاوت استراتژی آدمهای ثروتمند وآدمهای فقیر بخشی از مطالب برگرفته از کتاب ” اسرار ذهن ثروتمند ” می باشد. در این مبحث کلمه “ثروتمند” و “فقیر” تنها مربوط به زمینه مالی نیست بلکه در تمام ابعاد مربوط به زندگی بشری ...

ادامه نوشته »

خلاصه کتاب راز

اگر انسان دقیقی باشید حتما با شخصیت هایی مواجه شده اید که از همه چیز می نالند، نا امیدانه فکر می کنند، این افراد از زندگی خود لذتی نمی برند و مدام در زندگی دچار بد بیاری می شوند. نقطه ...

ادامه نوشته »

مرگ تدریجی!

اگـــر مـســافـــرت نــکــنــی ، اگــر نــخـــواهــی ، اگـــر بــه صــــداهـــای زنـــدگــــی گــــوش نـــدهـــی ، اگـــر قَــــدر خــــود را نــــدانـــی ، وقـــتـــی انـــگــــیـــزه درونـــی خــــود را مـــی کُـــشـــی ، وقــتـــی اجـــازه نـــدهـــی دیـــگـــران بـــه تـــو کـــمــــک کـــنـــنـــد ، وقـــتـــی بـــرده عـــادت ...

ادامه نوشته »

تصورات با ما چه می کنند!

﷽. . کودکی از مسئول سیرکی پرسید: چرا فیل به این بزرگی را با طنابی به این کوچکی و ضعیفی بسته اید؟ فیل میتواند با یک حرکت به راحتی خودش را آزاد کند و خیلی خطرناک است! صاحب فیل گفت: ...

ادامه نوشته »

سخنی کوتاه از استاد علی بابایی

?دکتر امیرعلی بابایی در کتاب تجسم خلاق میگوید:به خود بگویید عالی هستید تا عالی شوید و به خاطر داشته باشید که هرچه بگویید همان میشود . . . ضمیر شما بدن شما را میسازد و بدن شما ضمیر شما را ...

ادامه نوشته »

مراقبه چیست؟

ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﭼﯿﺴﺖ . ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ؟ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﭼﻪ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺑﺴﭙﺎﺭﻳﺪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﻢ، ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲ ﻛﻨﯿﻢ. ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ، ...

ادامه نوشته »

سه قانون مهم کائنات

?سه قانون از قوانین مهم کائنات : ——————————————- ✅۱- قانون جبران ✅ ۲- قانون جذب ✅۳- قانون مزرعه ————————————————————————————- ✳️۱- قانون جبران : در کائنات هر فعلی که برای تو صورت می گیرد یا نعمتی به تو می رسد (حال ...

ادامه نوشته »

چرا بایدآدم های سمی را از زندگیتان حذف کنید…

🚫🔥🚫 آدم‌های سمی را می‌شناسید؟ 🚫🔥🚫 نمی‌توانید با خونسردی از کنارشان بگذرید . آنها در حالی به زندگی شما پا می‌گذارند که فرصت موشکافی رفتارشان را از شما می‌گیرند و ذهن‌تان را به مسیری که می‌خواهند، هدایت می‌کنند. برای شما ...

ادامه نوشته »

ببخش وبگذر!

کشاورزی یک مزرعه بزرگ گندم داشت زمین حاصلخیزی که گندم آن زبانزد خاص و عام بود هنگام برداشت محصول بود شبی از شبها روباهی وارد گندمزار شد و بخش کوچکی از مزرعه را لگدمال کرد و به پیرمرد کمی ضررزد. ...

ادامه نوشته »