خانه تکانی کنید!

ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﺣﻠّﺖ ﺑﺎﺗﻔﮑﺮ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ ………………………………….. ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺷﺘﯿﺪ ﺍﺷﯿﺎﺀ ﺑﯽ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ – ﮐﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﻪ ﭼﻪ ﻭﻗﺖ – ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﺗﻮﻥ ﺑﺨﻮﺭﻩ؟ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﭘﻮﻝ ﻫﺎﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻦ ...

ادامه نوشته »

توصیه هایی برای خوش بینان

” کریستن دی لارسن” در کتابی تحت عنوان توصیه هایی برای خوش بینان می گوید: به قدری قوی و قدرتمند باشیدکه هیچ کس و هیچ چیز قادر به بر هم زدن آرامش خیالتان نشود. به هر کس که می رسید، ...

ادامه نوشته »

لحظه های خوش زندگی!

یک دوستی داشتم، پلوی غذایش را خالی می خورد، گوشت و مرغش را می گذاشت آخر کار، می گفت: می خواهم خوشمزگی اش بماند زیر زبانم. همیشه هم پلو را که می خورد سیر می شد، گوشت و مرغ غذا ...

ادامه نوشته »

افکار غلط و آرزوهای دست نیافتنی

ﺑﻮﻣﯿﺎﻥ ﺍﻓﺮﯾﻘﺎ، ﺭﻭﯼ ﺗﻨﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺣﻔﺮﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﻔﺮﻩ ﻫﺎ ﮔﺮﺩﻭ ﻣﯽ‌ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ. ﻣﯿﻤﻮﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﮔﺮﺩﻭ، ﺩﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﯾﻦ ﺣﻔﺮﻩ‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺮﺩﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺸﺖ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺩﯾﮕر نمی‌توﺍﻧﻨﺪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩ ...

ادامه نوشته »

داستان جالب چالش روباه!

لطفاً این متن را دو بار بخوانید: ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ یک ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺣﯿﺎﺕ ﻭﺣﺶ ﺭﻭ ﭘﺨﺶ ﻣﯿﮑﺮﺩ. نشاﻥ مى داد یک ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺤﻘﻖ یک ﺳﺮﯼ ﻻﺷﻪ ﻣﺮﻍ ﺭﻭ ﺩﺍﺧﻞ یک ﺗﻮﺭﯼ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺑﻪ ...

ادامه نوشته »

مثبت اندیشی گول زدن خود نیست!

مثبت اندیشی به معنای خود را گول زدن نیست ـ مثبت اندیشی به معنای ندیدن مشکلات نیست ـ بلکه مثبت اندیشی یعنی : باور داشته باشید , برای هر مشکلی راهی هست ـ باور داشته باشید , راه رسیدن به ...

ادامه نوشته »

جملات قابل تأمل

جملاتی کوچک، مفاهیمی بزرگ : -اگر رؤیاهایتان را نسازید، یک نفر استخدامتان می کند، تا رؤیاهای او را بسازید! -آنقدر خوب باشید که ببخشید، امّا آنقدر ساده نباشید که دوباره اعتماد کنید! اگر احساس افسردگی دارید، درگیر گذشته هستید. اگر ...

ادامه نوشته »

مکانیزم عملکرد قانون جذب

هر عملی که به صورت عادت و تکرار در بیاید ، کنترل عصــبی آن از قسـمت بالای مغز به جهت پایین مغز منتقل می شود . بر اســاس ، آمارهای علــمی ، روزا نه حــدود ۵۰ الی ۷۰ هزار ا ...

ادامه نوشته »

شرط ماندگاری!

ﺩﺭ یک سمینار رموز موفقیت، سخنران از حضار ﭘﺮﺳﯿﺪ:  «ﺁﯾﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺭﺍﯾﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ؟» حضار ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩﻧﺪ: «ﻧﻪ! ﻧﺸﺪﻧﺪ.» سخنران: «ﺗﻮﻣﺎﺱ ﺍﺩﯾﺴﻮﻥ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ؟» حضار: «ﻧﻪ! ﻧﺸﺪ.» سخنران: «ﮔﺮﺍﻫﺎﻡ ﺑﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ؟» حضار: «ﻧﻪ! ﻧﺸﺪ.» سخنران: «ﻻﻧﺲ ﺁﺭﻣﺴﺘﺮﺍﻧﮓ ﺗﺴﻠﯿﻢ ...

ادامه نوشته »

راز موفقیت (پیر امیدیار) ثروتمندترین مرد ایرانی!

به سراغ «پیر امیدیار» بنیانگذار ایرانی‌تبار سایت  eBayو ثروتمندترین مرد ایرانی! رفته ایم. پیر امیدیار رئیس و موسس سایت ای‌بی (eBay) اولین و معروف ترین وب‌گاه مخصوص حراج و خرید و فروش اینترنتی می باشد که تا آخر سال ۱۹۹۸، ...

ادامه نوشته »