خانه / داستان آموزنده / خودنویس ناسا

خودنویس ناسا

داستانی واقعی که درکتاب سوتی های بزرگ ، چاپ آمریکا آمده است:

ﻓﻀﺎ ﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﻓﻀﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﺎ اﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ:
ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮﺩ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩﻧﻮﯾﺲ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ نمی آید
ﻧﺎﺳﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖﺧﻮﺩﻧﻮﯾﺴﯽﺷﺪﻧﺪﮐﻪﺍﯾن ﻣشکل ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺯﯾﺮ ﺁﺏ ﺭﺍﺩﺍﺷﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﺳﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺭﻭ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ :
” ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎست ﮐﻪ در ﻓﻀﺎ ﺍﺯﻣﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ! ”
ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺷﻮﮎ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺳﺎﺑﻮﺩ

? نکته ؛ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻞﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ،ازﻣﺸﮑﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭﺟﻮﺍﺏ ﻧﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.

درباره ی آزاد معاذری

آزاد معاذری کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی دبیر ریاضی ومدرس دانشگاه های آزاد اسلامی وپیام نور

همچنین ببینید

اطلاعات لطفا!

……داستانی زیبا از کتاب سوپ جو که با بیش از ۳۴۵میلیون لایک رکوردار در دنیای ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *