بایگانی روزانه: مهر ۱۳, ۱۳۹۴

قرص سردرد ……

پسری برای پیدا کردن کار از خانه به راه افتاده و به یکی از فروشگاههای بزرگ که همه چیز میفروشند رفت… مدیر فروشگاه به او گفت : یک روز فرصت داری تا به طور آزمایشی کار کرده و در پایان ...

ادامه نوشته »