خانه / آزاد معاذری (صفحه 4)

آزاد معاذری

آزاد معاذری کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی دبیر ریاضی ومدرس دانشگاه های آزاد اسلامی وپیام نور

ﭼﺮﺍ ﺍﻓﮑﺎﺭﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ؟

ﺍﻓﮑﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺏ ﻫﺎﯼ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ ، ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺬﺏ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ . ﭼﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ ؟ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﯿﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺎﯾﺪ ...

ادامه نوشته »

نابینا وروزنامه نگار

ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩ ﮐﻮﺭﯼ ﺭﻭﯼ ﭘﻠﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﮐﻼﻩ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺭﻭﯼ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ: «ﻣﻦ ﮐﻮﺭ ﻫﺴﺘﻢ ﻟﻄﻔﺎً ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.» ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭ ﺧﻼﻗﯽ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﻭ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ؛ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ...

ادامه نوشته »

روباه وشتر!

? ﺭﻭﺑﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺷﺘﺮﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻋﻤﻖ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟.ﺷﺘﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :ﺗﺎ ﺯﺍﻧﻮ.ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺗﻮﯼ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﯾﺪ ، ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﺮﺵ ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ !.ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺯﺩ ﻭ ﻏﺮﻕ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪﺷﺘﺮ ...

ادامه نوشته »

قانون خلاء

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﺀ، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﯼ : ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﺀ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺧﻼﺀ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ : ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺧﻼﺹ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻴﺪ . ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ...

ادامه نوشته »

یک انرژی مثبت از مولانا

امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت…نخور به خدا حسرت دیروز عذاب است ; مردم شهر به هوشید…؟ هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید ...

ادامه نوشته »

NLP و روشهای استفاده از آن

NLP ، مخفف Neuro Linguistic Programming به معنای برنامه ریزی عصبی ، کلامی است . NLP ،دانش تاثیر زبان شفاهی و غیر شفاهی (رفتار غیر کلامی ) بر دستگاه اعصاب است منظور از زبان غیر کلامی ، تغییرات فیزیکی و ...

ادامه نوشته »

برنامه ریزی عصبی کلامی(NLP )

برنامه‌ریزی عصبی کلامی «برنامه‌ریزی عصبی کلامی» (به انگلیسی: Neuro-linguistic programming) و(مخفف انگلیسی: ‘NLP’)، یک رویکرد ارتباطی، رشد فردی و یک روش روان‌درمانگری است که توسط «ریچارد بندلر»(به انگلیسی: Richard Bandler) و «جان گریندر» (به انگلیسی: John Grinder) در سال ۱۹۷۰ ...

ادامه نوشته »

حکم اعدام نجار!

پادشاه به نجارش گفت : فردا اعدامت میکنم… نجار آن شب نتوانست بخوابد … همسر نجار گفت : مانند هر شب بخواب … ” پروردگارت یگانه است و درهای گشا یش بسیار ” کلام همسرش آرامشی بر دلش ایجاد کرد ...

ادامه نوشته »

گفته های ناب بزرگان

بیل گیتس: من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم. هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام. ********** آرتور کلارک: تنها راه کشف ممکن ها، رفتن به ورای غیر ممکن ها است. ********** ژوبرت: برای یاد ...

ادامه نوشته »